Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (NXB Lý Luận Chính Trị 2004) - Montesquieu, 355 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Oct 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đã hơn 200 năm trôi qua kể từ khi ra đời, “Bàn về tinh thần pháp luật” không tránh khỏi có một số quan điểm bị lịch sử vượt qua. Song, những giá trị kinh điển của nó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tác phẩm này được xếp vào hàng tinh hoa tư tưởng của nhân loại. Độc giả Việt Nam đã rất quen thuộc với tên tuổi của Montesquieu và Rousseau nhưng trực tiếp tiếp xúc với di sản tư tưởng của các ông thì mới chỉ giới hạn ở một phạm vi rất hẹp. Công cuộc đổi mới trên đất nước ta hiện nay, đặc biệt là đổi mới chính trị, đổi mới pháp luật theo hướng xây dựng một xã hội pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang có những bước tiến đáng kể. Việc mở rộng nghiên cứu những tác phẩm kinh điển về lĩnh vực lập pháp là rất cần thiết đối với toàn thể mọi người quan tâm, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy khoa học xã hội cũng như cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể. Tác phẩm: “Bàn về tinh thần pháp luật” (bản dịch của Hoàng Thanh Đạm) chính là những tư liệu quý phục vụ tốt cho nhu cầu đa dạng của các bạn.
  • Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2004
  • Montesquieu
  • Dịch: Hoàng Thanh Đạm
  • 355 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/380
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 24, 2021

Share This Page