Bảng Phân Loại Thập Tiến Dewey Rút Gọn Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Huy Chương

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by admin, Mar 24, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN BẢNG PHÂN LOẠI THẬP TIÊN DEWEY RÚT GỌN ÚNG DỤNG (Lưu hành nội bộ) HÀ NỘI - 2002 CHỈ ĐẠO NỘI DUNG ThS. Nguyễn Huy Chưong BAN CHỈNH LÝ ThS. Nguyễn Văn Hành Trưởng ban ThS. Hoàng Thị Hoà Phó Trưởng ban ThS. Trương Thị Kim Thanh Ưỷ viên thư ký TS. Trần Thị Quý Ưỷ viên ThS. Trần Thị Phượng Uỷ viên MỤC LỤC Giới thiệu chung 2 Giới thiệu DDC xuất bản lần thứ 21 24 Bảng rút gọn 100 mục 26 Giải thích nội dung bảng rút gọn 100 mục 30 C ác bảng trợ kí hiệu Bảng 1 Tiểu phân mục chung 45 Bảng 2 Khu vực địa lý, con người 50 Bảng 3 Tiểu phân mục văn học (xếp ngay sau lớp 800) Bảng 4 Tiểu phân mục ngôn ngữ (xếp ngay sau lớp 400) Bảng 5 Các nhóm chủng tộc, tộc người, dân tộc 64 Bảng 6 Các ngôn ngữ Bảng 7 Các nhóm người 66 68 C á c ỉớp cơ b ả n 000 Tổng loại (Mục chung) 70 100 Triết học và các lĩnh vực liên quan 84 200 Tôn giáo 98 300 Các khoa học xã hội 111 400 Ngôn ngữ 171 Bảng tiểu phân mục ngôn ngữ 178 500 Các khoa học tự nhiên và toán học 180 600 Kỹ thuật (Các khoa học ứng dụng) 223 700 Nghệ thuật. Mỹ thuật. Nghệ thuật trang trí 265 800 Văn học 299 Bảng tiểu phân mục văn học 900 Địa lý. Lịch sử và các khoa học bổ trợ Bảng tra
  • Bảng Phân Loại Thập Tiến Dewey Rút Gọn Ứng Dụng
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2002
  • Nguyễn Huy Chương
  • 489 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1045699
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 25, 2021

Share This Page