Báo Cáo Chỉ Số Sẵn Sàng Cho Ứng Dụng Và Phát Triển CNTT-TT Việt Nam 2013

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, May 28, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  PHẦN 1:
  QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO.............................................................. 9
  I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ............................................................................. 10
  II. THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU.............................................................. 10
  III. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ SỐ LIỆU THU ĐƯỢC........................................ 11
  PHẦN 2:
  SỐ LIỆU VỀ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ
  PHÁT TRIỂN CNTT-TT TẠI Việt Nam NĂM 2013.......................................... 13
  I. TỔNG HỢP CHUNG................................................................................ 14
  1. Tỷ lệ máy tính/cán bộ nhân viên.............................................................. 14
  2. Tỷ lệ máy tính kết nối Internet................................................................. 14
  3.Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT.............................................................. 15
  4. Tỷ lệ CBCC sử dụng thư điện tử trong công việc.................................... 15
  5. Triển khai phần mềm Quản lý văn bản - Điều hành công việc
  trên mạng.................................................................................................... 15
  II. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ........................................................... 16
  1. Hạ tầng kỹ thuật..................................................................................... 16
  2. Hạ tầng nhân lực CNTT.......................................................................... 16
  3. Ứng dụng CNTT...................................................................................... 17
  4. Môi trường tổ chức, chính sách............................................................... 19
  III. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.................... 20
  1. Hạ tầng kỹ thuật...................................................................................... 20
  2. Hạ tầng nhân lực CNTT........................................................................... 21
  3. Ứng dụng CNTT...................................................................................... 22
  4. Sản xuất - Kinh doanh CNTT................................................................... 27
  5. Môi trường tổ chức - chính sách............................................................. 27
  IV. CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI......................................................... 28
  1. Hạ tầng kỹ thuật...................................................................................... 28
  2. Hạ tầng nhân lực CNTT........................................................................... 28
  3. Ứng dụng CNTT...................................................................................... 29
  4. Môi trường Tổ chức – Chính sách........................................................... 29
  V. CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY......................................... 30
  1. Hạ tầng kỹ thuật...................................................................................... 30
  2. Hạ tầng nhân lực CNTT........................................................................... 31
  3. Ứng dụng CNTT...................................................................................... 31
  4. Môi trường Tổ chức – Chính sách........................................................... 32
  VI. AN TOÀN THÔNG TIN........................................................................... 33
  1. Triển khai giải pháp tường lửa................................................................. 33
  2. Cài đặt phần mềm phòng chống virus..................................................... 33
  3. Cài đặt phần mềm lọc thư rác................................................................. 34
  4. Triển khai phần mềm cảnh báo truy nhập trái phép................................ 34
  5. Triển khai chữ ký số................................................................................ 34
  6. Lắp đặt thiết bị lưu trữ mạng SAN........................................................... 35
  7. Cán bộ chuyên trách an toàn thông tin.................................................... 35
  VII. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ.................................... 36
  1. Tỷ lệ máy trạm cài hệ điều hành PMNM.................................................. 36
  2. Tỷ lệ máy chủ cài hệ điều hành PMNM................................................... 36
  3. Tỷ lệ máy tính cài OpenOffice................................................................. 36
  4. Tỷ lệ máy tính cài ThunderBird................................................................ 37
  5. Tỷ lệ máy tính cài FireFox....................................................................... 37
  6. Tỷ lệ máy tính cài Unikey......................................................................... 37
  PHẦN 3:
  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CỦA VIETNAM ICT INDEX 2013........... 39
  I. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ............................................................ 41
  1. Xếp hạng chung...................................................................................... 41
  2. Xếp hạng theo lĩnh vực........................................................................... 42
  II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG..............................49
  1. Xếp hạng chung...................................................................................... 49
  2. Xếp hạng theo lĩnh vực........................................................................... 52
  III. CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI......................................................... 68
  1. Xếp hạng chung...................................................................................... 68
  2. Xếp hạng theo từng lĩnh vực................................................................... 70
  IV. CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY........................................ 77
  1. Xếp hạng chung...................................................................................... 77
  2. Xếp hạng theo từng lĩnh vực................................................................... 78
  PHỤ LỤC........................................................................................................ 83
  PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CỦA VIETNAM ICT INDEX 2013.......... 84
  I. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ............................................................ 84
  II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG..................... 91
  III. CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI......................................................... 103
  IV. CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY........................................ 108
  PHỤ LỤC 2: PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ........................................ 113
  PHỤ LỤC 3: CƠ SỞ THỐNG KÊ XÁC SUẤT CỦA PHƯƠNG PHÁP
  PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH................................................................ 114
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................ 114
  II. THÀNH PHẦN CHÍNH – TRỤC CHÍNH................................................... 115
  III. MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CẦN CHÚ Ý...................................... 117
  TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................. 119
  • Báo Cáo Chỉ Số Sẵn Sàng Cho Ứng Dụng Và Phát Triển CNTT-TT Việt Nam 2013
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2014
  • Hội Tin Học Việt Nam
  • 124 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://ict-industry.gov.vn/baocaoictindex/2013/Bao_cao_Vietnam_ICT_Index_2013_full.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 4, 2018

Share This Page