Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2015 (NXB Y Học 2016) - Bộ Y Tế, 224 Trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by admin, Sep 25, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Báo cáo chung tổng quan ngành y tế (JAHR) năm 2015 là báo cáo thường niên lần thứ 9 được xây dựng với sự hợp tác giữa Bộ Y tế và Nhóm đối tác Y tế (HPG). Báo cáo nhằm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch 5 năm ngành y tế giai đoạn 2011-2015 và kết quả thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm. Phần chuyên đề của báo cáo có tiêu đề “Tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân”.

  Báo cáo JAHR 2015 được thực hiện trong năm cuối của chu kỳ kế hoạch 5 năm, cũng là năm cuối để thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, bao gồm 5 nhóm mục tiêu liên quan đến sức khoẻ đã được các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc cam kết đạt được vào năm 2015. Đồng thời, năm 2015 cũng là năm thực hiện xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020, bởi vậy, báo cáo JAHR năm nay cũng cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch. Báo cáo JAHR 2015 có các nhiệm vụ: (i) hỗ trợ xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành y tế; và (ii) hỗ trợ xây dựng các chính sách phục vụ Tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ CSSK toàn dân trong tương lai.PHẦN MỘT: Thực hiện Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2015
  • Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2015
  • NXB Y Học 2016
  • Bộ Y Tế
  • 224 Trang
  • File PDF
  Link Download
  https://syt.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2016/8/17/jahr2015_full_en.pdf
  https://syt.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2016/8/17/jahr2015_full_vn.pdf
  https://syt.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2016/8/17/jahr2015_sum_en.pdf
  https://syt.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2016/8/17/jahr2015_sum_vn.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page