Báo Cáo Điều Tra Lao Động Việc Làm Năm 2014 (NXB Hà Nội 2015) - Cục Thống Kê, 236 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by admin, Oct 8, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1241/QĐ-TCTK về Điều tra lao động việc làm năm 2014. Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động năm 2014 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, phục vụ việc đánh giá sự biến động của thị trường lao động giữa các quý trong năm và phản ánh ảnh hưởng của tình hình kinh tế lên thị trường lao động nước ta. Số liệu quý đại diện cho cả nước, khu vực thành thị và nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, số liệu năm đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong cả năm 2014, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủ yếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đó kết quả điều tra gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi)
  Cuộc điều tra Lao động và việc làm năm 2014 đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Nhân dịp này Tổng cục Thống kê bày tỏ đánh giá cao sự hỗ trợ hữu ích và đầy hiệu quả này và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ILO cho các cuộc điều tra tới.
  Tổng cục Thống kê hy vọng báo cáo sẽ đáp ứng được những yêu cầu thông tin cơ bản của các nhà hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, đặc biệt là những người làm công tác liên quan đến vấn đề lao động và việc làm và mong nhận được những ý kiến xây dựng của bạn đọc.
  • Báo Cáo Điều Tra Lao Động Việc Làm Năm 2014
  • NXB Hà Nội 2015
  • Cục Thống Kê
  • 236 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=18151
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited: May 24, 2018

Share This Page