Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận-Thực Tiễn Qua 20 Năm Đổi Mới (1986-2006) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Apr 16, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-16_21-18-58.png
  Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006), Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Con người là vốn quý nhất, phát triển con người với tư cách vừa là động lực, vừa là mục tiêu của cách mạng, của sự nghiệp đổi mới đất nước; gắn vấn đề nhân tố con người với tinh thần nhân văn nhằm tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện, sống trong một xã hội công bằng và nhân ái với những quan hệ xã hội lành mạnh. Con người và sự phát triển con người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế - xã hội, mở rộng cơ hội, nâng cao điều kiện cho con người phát triển”
  • Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận - Thực Tiễn Qua 20 Năm Đổi Mới (1986-2006)
  • NXB Chính Trị 2005
  • Nhiều Tác Giả
  • 174 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9837
  https://drive.google.com/file/d/1eDSRoBlleW7D40FT8S7YKbZ6iMM2LRRH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page