Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận-Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới 1986-2016

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by admin, Sep 17, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-31_1-22-22.png
  Trình bày quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học 30 năm đổi mới về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị, xây dựng Đảng.... Tiếp tục phát triển lý luận về đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới từ nay đến năm 2030
  • Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận - Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới (1986-2016)
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 259 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2740
  https://drive.google.com/file/d/1vxuXCjwa6fd2YocbrPLPgfGeTH1tAEks
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 31, 2022

Share This Page