Báo Cáo Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin 2011 - Bộ Thông Tin, 188 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Jan 3, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin 2011 đã đưa ra bức tranh khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2011. Báo cáo tập trung tổng hợp, phân tích những chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng tổng hợp, phân tích, đánh giá tổng quan về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng và hoạt động của doanh nghiệp. Số liệu sử dụng trong báo cáo được tổng hợp từ các nguồn số liệu, báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đơn vị chuyên ngành.

  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page