Bảo Đảm Chủ Quyền Quốc Gia Trên Không Gian Mạng Tập 1 (NXB Chính Trị 2021) - Tô Lâm, 522 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Jun 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-15_13-48-13.png
  Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là bảo vệ các hệ thống thông tin; các chủ thể hoạt động trên không gian mạng; hệ thống dữ liệu, tài nguyên mạng; các quy tắc xử lý và truyền số liệu; bảo đảm quyền bình đẳng trong tham dự quản lý mạng internet quốc tế; độc lập trong vận hành hạ tầng cơ sở thông tin thuộc lãnh thổ quốc gia; bảo vệ không gian mạng quốc gia không bị xâm phạm và quyền quản trị truyền tải cũng như xử lý số liệu của quốc gia. Chủ động phòng vệ, sẵn sàng đáp trả hợp pháp các mối đe dọa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia trên không gian mạng và xây dựng lực lượng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực phải gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Huy động sức mạnh mọi nguồn lực của hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức toàn diện về chủ quyền quốc gia và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới là vấn đề hết sức quan trọng nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn, lòng tự hào dân tộc, đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia không gian mạng trong kỷ nguyên thông tin và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
  • Bảo Đảm Chủ Quyền Quốc Gia Trên Không Gian Mạng Tập 1
  • NXB Chính Trị 2021
  • Tô Lâm,
  • 522 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1wEJqmIdoYhFFrlYgmgKDs4r9ZS4qvadH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 15, 2022

Share This Page