Bảo Pháp Chơn Kinh (NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2009) - Di Lặc Thiên Tôn, 104 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 13, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bảo Pháp Chơn Kinh
  NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2009
  Di Lặc Thiên Tôn
  104 Trang
  Kính dẫn đại lược qua nguồn gốc quyển Bảo Pháp Chơn Kinh: Quyển kinh này do Đức Di Lặc Thiên Tôn giáng cơ tả tại Thiên Lý Bửu Tòa thuộc Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Huỳnh Đạo Thiên Khai [lúc bấy giờ] tọa lạc tại San Jose, California, [nay đã dời về San Martin, California.]
  Đàn Khai Kinh vào ngày mùng 8 tháng 10 năm Quý Hợi (nhằm ngày 12 tháng 11-1983). Kể từ khai kinh về sau vẫn được tiếp tục những buổi đàn Phật tả kinh đến hoàn tất trọn quyển.
  Tới kỳ lễ Trung Thu năm Giáp Tý 1984, Đức Chí Tôn ban hành sắc lịnh thiết lập lễ khai xuất Tân Kinh ra đời và ấn tống kinh này để tha độ. Thiên Lý Bửu Tòa phát hành Tân Kinh vào cuộc lễ Cầu An cho thế giới đại đồng Rằm tháng 10 năm Giáp Tý (1984).
  Xét thấy quyền lực nhiệm mầu, lời Phật thuyết giáo rất chánh đại quang minh, chỉ bày phương tiện cho người thế sám hối hồi minh, tự ngộ tự giác để tự độ cùng độ tha, dìu dắt lẫn nhau trên đường đạo đức, lánh dữ làm lành cốt tránh họa chung phần giữa buổi đời hậu mạt. Thật là tâm hạnh đại từ bi của Đức Phật vô lượng vô biên không biết lấy chi sánh được.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page