Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc (NXB Tổng Hợp 1999) - Nguyễn Quang Điển, 655 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by ledung12, Nov 27, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Bản sắc văn hóa dân tộc là hạt nhân sáng tạo của tinh thần dân tộc, truyền từ đời này sang đời khác, bảo đảm cho sự trường tồn của dân tộc. Bản sắc văn hóa dân tộc cũng lộ ra ở tư tưởng,tình cảm, thể hiện qua toàn bộ sinh hoạt của dân tộc (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…). Nhắc đến một dân tộc là nhắc đến nền văn hóa của dân tộc ấy. Bản sắc văn hóa dân tộc trong mối quan hệ với xã hội là dân tộc tự khẳng định mình trước cộng đồng nhân loại. Trong mốiquan hệ với thiên nhiên là sống hài hòa, hợp tác với thiên nhiên để xây dựng cuộc sống tốtđẹp cho con người. Vì vậy, bản sắc văn hóa của dân tộc phải được bảo tồn, tôn vinh mà mục đích của nó không chỉ vì dân tộc mình mà vì sự đa dạng, phong phú và lợi ích của nhân loại"Một thế giới đa dạng về văn hóa mới thực sự là môi trường sống lý tưởng, tốt đẹp của nhân loại".
  • Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc
  • NXB Tổng Hợp 1999
  • Nguyễn Quang Điển
  • 655 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=70597
  https://drive.google.com/file/d/1UnRPdfNhuaYk6dlEv95zDDXfilBNRfEz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page