Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Ở Thăng Long-Hà Nội - Vũ Quang Trọng

Discussion in 'Địa Chí Thăng Long-Hà Nội' started by quanh.bv, Nov 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cơ sở lý luận và thực tiễn của bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể ở thăng long hà nội. Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể ở thăng ling hà nội. Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Hà Nội.
  • Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Ở Thăng Long-Hà Nội
  • NXB Hà Nội 2010
  • Vũ Quang Trọng
  • 298 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/14888
   
  Last edited by a moderator: May 27, 2018

Share This Page