Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới - Nguyễn Ngọc Thanh

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by nhandang123, May 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-10-8_11-53-16.png
  Nghiên cứu này góp phần cung cấp căn cứ thực tiễn, những luận cứ khoa học đê’ định hướng đúng yêu cầu cần thiết trong bảo tổn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tinh hiện nay. Từ đó có những chính sách, hướng dẫn cụ thể phù hợp với thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Từ những năm 90 của thế kỉ trước, Thái Bình là một trong những tinh thực hiện sáu chương trình lớn ở khu vực nông thôn: điện, đường, trường, trạm, thông tin và nước sạch. 100% sô' xã, thôn có điện thắp sáng và phục vụ sản xuất với gần 99% sô' hộ được sừ dụng điện. Nhiều thôn, làng có hệ thống chiếu sáng ngoài đường. Tâ't cả các xã có hệ thống thông tin liên lạc. Hiện nay, toàn tinh có hơn 58% số gia đình và hon 44% số thôn, làng đạt chuẩn văn hóa1. Những thành tựu trong xây dựng và phát triển nông thôn trên đây đã có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế- xã hội của toàn tính.
  • Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
  • NXB Hồng Đức 2015
  • Nguyễn Ngọc Thanh
  • 315 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85628
  https://drive.google.com/file/d/1p-yQ9a16nKGqej1NX95WC0N8wHTOszO-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 8, 2022

Share This Page