Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Vùng Tây Nam Bộ (NXB Chính Trị 2017) - Võ Thành Hùng, 204 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, May 12, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-25_10-21-45.png
  Quyển sách “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá vùng Tây Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế” do Võ Thành Hùng biên soạn, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2017 sẽ giúp người đọc hiểu về đặc điểm địa lý, con người và những nét văn hóa của vùng Tây Nam Bộ, qua đó thấy được những giá trị văn hóa vô cùng quý giá của vùng đất này để từ đó bảo tồn và phát huy trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.
  Sách có độ dày 203 trang gồm 10 bài viết của tác giả nằm trong các tham luận, kỷ yếu tại các hội thảo khoa học liên quan đến vùng Tây Nam Bộ từ năm 2010 đến năm 2015, một số bài viết tiêu biểu như: “Bảo tồn bản sắc văn hóa - Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để Tây Nam Bộ phát triển bền vững”, “Bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc và nhân loại”, “Thanh niên vùng Tây Nam Bộ trong sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa”, “Vai trò của ngôn ngữ, văn học sông nước vùng Tây Nam Bộ trong phát triển tiếng Việt”, “Làng nghề và phát triển du lịch vùng Tây Nam Bộ - Thực trạng và giải pháp”,…
  • Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Vùng Tây Nam Bộ
  • NXB Chính Trị 2017
  • Võ Thành Hùng
  • 204 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieuso.thuviensoctrang.org.vn:81/handle/11744.35/860
  https://drive.google.com/file/d/1nAg4ZKVpJw6ycn17wpkQ3IZJOqZZ-uW4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 25, 2023

Share This Page