Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới (NXB Chính Trị 2020) - Bùi Trường Giang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Apr 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-30_20-3-32.png
  Cuốn sách gồm bốn phần, tập hợp bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận.Nội dung cuốn sách làm rõ: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng. Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải bằng hành động thực tiễn, “nói đi đôi với làm”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công để Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng và nhân văn của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
  • Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
  • NXB Chính Trị 2020
  • Bùi Trường Giang
  • 510 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9065
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page