Bảo Vệ Và Phát Triển Chủ Nghĩa Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Hoàng Phong Hà, 441 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, Jan 19, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách tập hợp các bài viết chuyên sâu và có giá trị khoa học của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự về những nội dung liên quan đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như: vấn đề đấu tranh giai cấp của C. Mác, kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội, những cống hiến của C. Mác và Ph. Ăngghen, vấn đề phân tầng xã hội...; tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chính trị tư tưởng, về văn hóa quân sự,... Mỗi bài trong cuốn sách được viết dưới cái nhìn đa chiều, mang tính lý luận cao, làm sáng tỏ những giá trị khoa học và cách mạng, tính đúng đắn và sáng tạo của những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó khẳng định sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có cái nhìn chính xác và rõ ràng hơn những tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động, chống cộng của các thế lực thù địch trong tình hình mới.
  • Bảo Vệ Và Phát Triển Chủ Nghĩa Mác-Lênin Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2015
  • Hoàng Phong Hà
  • 441 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ia-mac-leenin-tu-tuong-ho-chi-minh-59935.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page