Bảo Vệ Và Sử Dụng Bền Vững Đất Dốc (NXB Nông Nghiệp 2001) - Bùi Huy Hiền, 363 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Nông Lâm' started by quanh.bv, Dec 12, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bảo Vệ Và Sử Dụng Bền Vững Đất Dốc
  NXB Nông Nghiệp 2001
  Bùi Huy Hiền
  363 Trang
  Phần 1. Những vấn đề chung về KHCN trên đất dốc
  – Một số chính sách phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi
  – Tiềm năng và khai thác đất dốc ở các tỉnh miền núi phía Bắc
  – Phát triển cây ăn quả ở vùng núi phía Bắc
  – Phát triển ngô trên đất dốc ở các tỉnh miền núi phía Bắc
  – Cơ giới tham gia bảo vệ và sử dụng đất dốc
  – Ảnh hưởng của chính sách giao đất giao rừng
  – Đẩy mạnh chăn nuôi miền núi các tỉnh phía Bắc
  – Phát triển chăn nuôi bền vững trong hệ thống sản xuất nông lâm
  – Những KHCN thú y được áp dụng ở vùng đất dốc phía Bắc
  – Kinh tế hộ nông dân với hiệu quả kinh tế sử dụng đất dốc
  – Kinh tế trang trại với việc phát triển nông nghiệp vùng núi phía Bắc
  – Áp dụng phương pháp chuyển giao công nghệ
  – Phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền núi phía Bắc
  – Bảo tồn quỹ gen vật nuôi ở vùng đất dốc
  – Công nghệ sau thu hoạch mở đường cho nông nghiệp vùng đất dốc
  – Một số ý kiến về chính sách sử dụng đất dốc ở trung du và miền núi
  Phần 2. Kết quả nghiên cứu và chuyển giao KHCN trên đất dốc
  – Kết quả nghiên cứu cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất dốc
  – Một số vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng trung du và miền núi
  – Nghiên cứu các yếu tố hạn chế năng suất cây trồng trên đất dốc
  – Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật canh tác đến diễn biến độ phì nhiêu của đất dốc
  – Quản lý chất hữu cơ và dinh dưỡng tổng hợp để sử dụng đất dốc bền vững
  – Kết quả nghiên cứu ứng dụng KHCN về phân bón cho một số cây trồng
  – Sử dụng mô hình WEPP để tính toán và dự đoán xói mòn thời đoạn
  – Từ kết quả nghiên cứu đến xây dựng và triển khai mô hình canh tác bền vũng
  – Ứng dụng KHCN về thủy lợi trong bảo vệ và khai thác đất dốc các tỉnh miền núi
  – Nghiên cứu xây dựng mô hình luân canh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất
  – Quản lý, sử dụng sinh khối hữu cơ để cải thiện độ phì nhiêu đất dốc
  – Kỹ thuật đa dạng phát triẻn cây thức ăn xanh chăn nuôi
  – Kết quả nghiên cứu và đưa vào sản xuất cây đậu Flemingia Macrophilla
  Phần 3. Áp dụng KHCN trên đất dốc ở các tỉnh
  – Kết quả bảo vệ và sử dụng đất dốc vùng đồi núi tỉnh Hà Nam
  – Thực trạng sử dụng và bảo vệ đất dốc ở Hà Giang
  – Thực trạng sử dụng và bảo vệ đất dốc ở Hà Tĩnh
  – Thực trạng sử dụng và bảo vệ đất dốc ở Hòa Bình
  – Báo cáo về bảo vệ và sử dụng đất dốc ở Hòa Bình
  – Một số kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ và sử dụng đất dốc ở Lào Cai

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page