Bắt Ấn Tý Thế Nào Cho Đúng Với Bí Pháp (Ấn Bản 2014) - Tùng Thiên, 30 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bắt Ấn Tý Thế Nào Cho Đúng Với Bí Pháp
  Ấn Bản 2014
  Tùng Thiên, Từ Bạch Hạc
  30 Trang
  Ấn, Pháp, Phù, Chú chẳng khác nào như những công tắc điện để mở những nút dây điện khắp nơi. Nên Đạo gia nói Tu đắc Đạo là đoạt được cơ mầu nhiệm Thiêng liêng đó. Hỏi vậy Đạo Cao Đài có sử dụng: Ấn, Pháp, Phù, Chú không? Đương nhiên là có đủ cả, bởi có Bí pháp mới hiện ra Thể pháp. Xưa, Đức Chí Tôn ban ân huệ cho Thần Tiên Thánh Phật thế nào, thì nay Ngài cũng ban ân huệ cho cả nhân loại như thế ấy. Nên khi một người Nhập môn vào Đạo trở thành tín đồ thì Ngài ban đủ: Ấn, Pháp, Phù, Chú nắm trong tay:
  Ấn là Ấn Tý (nhơn sanh thường sử dụng Ấn này)
  Pháp là các pháp Giải oan, Phép Tắm Thánh, phép Hôn phối, phép xác, phép đoạn căn…
  Bùa là bùa chữ Khí, bùa Kim Quang Tiên…
  Chú là câu chú của Thầy “Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.
  Trong Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ, trước khi lạy phải bắt Ấn Tý, gọi là Ấn Kiết quả, nghĩa là thời kỳ này Pháp tu đã kết thành trái: Tu thì thành, dữ thì đọa. Thưởng phạt phân minh để kết thúc Hạ ngươn, chuyển sang ngươn Thánh đức của kỳ chuyển mới. Bàn tay trái thuộc Dương, bàn tay hữu thuộc Âm. Ấn Tý là Ấn của Chí Tôn, rất quan trọng về mặt Bí pháp, nhưng bắt Ấn thế nào cho thật đúng?

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page