Bắt Đầu Công Việc Kinh Doanh Riêng (NXB Giao Thông Vận Tải 2009) - Brian Isaacs, 277 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Doanh Nhân' started by thanhkt2207, Dec 17, 2015.

 1. thanhkt2207

  thanhkt2207 New Member

  [​IMG]
  Chương 1:Tạo sự nghiệp kinh doanh mới
  Phần I:Những điều tiên quyết để khởi đầu sự tồn tại và thành công
  -Bạn có thể giải quyết các sự cố không?
  -Đừng là một trong những người thất bại
  -Những đầu tiên quyết để khởi đầu sự tồn tại và thành công
  -Các phẩm chất điều hành then chốt
  -Một cơ hội có thể được tìm thấy trong mỗi vấn đề
  -Tạo dựng khách hàng
  Chương 2:Nhận định các cơ hội kinh doanh mới
  -Duy trì các khách hàng
  -Tìm các khoảng hở trong thị trường
  -Đúng có nhiều cơ hội!
  -Tự kiểm tra các phẩm chất điều hành:phần 2
  -Phân tích việc ghi điểm ở câu hỏi 8
  Chương 3:Tổng quan chung và cấu trúc luật pháp
  Phần II:Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh
  -Tóm lược điều hành
  -Tổng quan về khái niệm kinh doanh
  -Hình thức hợp pháp của tổ chức
  -Sơ lược về nhóm quản lý và sơ đồ tổ chức
  -Mô tả thị trường được đáp ứng và vị trí kinh doanh
  -Nền tảng cho việc cấp vốn trong kinh doanh
  -Thời biểu dùng cho việc thiết lập kinh doanh
  -Thoát khỏi chiến lược
  Chương 4:Chọn thị trường đích đúng
  -Nghiên cứu ngành nghề
  -Phân tích thị trường
  -Sự phân tích cạnh tranh
  -Nhận định các khách hàng triển vọng
  -Kết hợp sơ lược khách hàng
  Chương 5:Chiến lược sản phẩm và giá
  -Chiến lược sản phẩm dịch vụ
  -Sự phân loại sản phẩm dịch vụ
  -Các hạng mục xung động
  -Chiến lược về giá
  -Sự tiếp cận dựa vào thị trường với sự đánh giá
  -Sự tiếp cận nhanh với việc định giá
  -Các nguyên tắc định giá bổ sung
  -Chiến lược khuyến mãi
  Chương 6:Chiến lược khuyến mãi và chiến lược phân phối vật chất
  -Chiến lược phân phối vật chất
  -Hãy chuẩn bị để thay đổi sự pha trộn thị trường
  -Xác định yêu cầu đầu tư sơ khởi
  Chương 7:Xác định yêu cầu đầu tư sơ khởi
  Bước 1:Đánh giá các cuộc giao dịch vào năm đầu tiên
  Bước 2:Đánh giá các phí tổn tiền mặt hàng tháng
  Bước 3:Nhận định các phí tổn khởi đầu mà bạn phải thanh toán chỉ môt lần
  Bước 4:Kết thúc sổ bảng tính SBA
  Chương 8:Đề xuất hiện trạng tài chánh vào những năm đầu
  -Hoạch định lợi nhuận kiểm soát việc phân tích lợi nhuận dung lượng phí tổn
  -Các đề xuất lưu thông tiền mặt
  -Chuẩn bị các bản tường trình tài chánh thể thức có khả thi
  -Chuẩn bị bản quyết toán kết thúc năm niên giám đầu tiên
  -Điều khiển các số là một phần thiết yếu trong kế hoạch kinh doanh
  Biến cố 1:Một vài nhà điều hành kinh doanh có tất cả tiền họ
  Chương 9:Các nguồn cấp vốn
  Phần III:Các nguồn cấp vốn các phương thức để khởi động từ đầu và những điều nên thực hiện và không nên thực hiện
  Biến cố 2:Các nhà điều hành phải sẵn sàng chấp nhận các rủi ro
  Biến cố 3:Đừng dự tính có khoản vay từ ngân hàng
  Biến cố 3:Đừng dự tính có khoản vay từ ngân hàng
  Biến cố 4:Hãy quan sát kỹ nguồn tín dụng nguồn đầu tư của bạn
  Biến cố 5:Đôi khi bạn phải từ bỏ cái này để có được cái khác
  Biến cố 6:Gia tăng tiền để năm lấu thời điểm quan trọng
  Biến cố 7:Bạn sẽ cần là một người giao dịch để có được nguồn cấp vốn
  Biến cố 8:Nâng các nguồn vốn cũng nắm lấy sự thích ứng
  Biến cố 9:Không phải tất cả ngườn tiền đều như nhau
  Biến cố 10:Bạn cần một kế hoạch F
  -Sự cố gắng tự lực các cách năng động chuyên nghiệp để gia tăng và dự phòng tiền mặt
  -Các kỹ thuật tự lực cố gắng
  -Các nguồn cấp vốn ẩn dưới các dạng và kích cỡ
  -Tiêu chuẩn để các ngân hàng sử dụng khi xem xét một yêu cầu khoản vay
  -Các yếu tố khác để xem xét khi tìm kiếm một khoản vay
  Chương 10:Mua một doanh nghiệp tồn tại
  -Tại sao phải mua một doanh nghiệp đang tồn tại?
  -Một số lĩnh vực kinh doanh dành để bán một số có thể được mua
  -Người mua hãy cẩn thận tất cả mọi thứ lấp lánh không phải là vàng
  -Các nguyên tắc chỉ dẫn cho việc phân tích một doanh nghiệp
  -Sự tiếp cận giá trị thị trường để định giá trị một doanh nghiệp
  -Sự tiếp cận một số vốn đầu tư trong số các khoản kiếm được để định giá trị một doanh nghiệp
  -Sự tiếp cận lưu thông tiền mặt để định giá trị một doanh nghiệp
  -Kết thúc giao dịch:Đừng quên kế toán và luật sư của bạn
  Chương 11:Sự độc quyền trong kinh doanh
  -Các lợi ích của việc mua một công ty độc quyền
  -Các hạn chế khi mua một công ty độc quyền
  -Tìm cơ hội đặc quyền quyết định
  -Quyền hạn của người đặc quyền
  -Hãy quan sát cẩn thận trước khi tiến tới
  -Phần kết luận
  -Hãy quan sát cần thẩn điều bạn đang hướng đến
  -Thời gian bạn sẽ không bao giờ có đủ
  -Sự quản lý có dễ không?
  -Kế hoạch kinh doanh điều tiên quyết
  -Chiến lược bằng cách nào bạn dự định được các ưu điểm cạnh tranh đáng kể?
  -Pháp luật vấn đề cực kỳ khó
  -Cơ hội kinh doanh phân tích thị trường tiêu thụ và thực hiện chiến lược tiếp thị đúng
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Học Làm Giàu
  Link miễn phí.... nếu nhận được 10 Like từ thành viên !

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 17, 2015
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Sự độc quyền trong kinh doanh
   

Share This Page