Bầu Cử Trong Đảng Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị 2020) - Nguyễn Tác Lũy 194 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by mrseoseo, Dec 12, 2020.

 1. mrseoseo

  mrseoseo New Member

  [​IMG]
  Cuốn sách khái quát một số vấn đề lý luận về bầu cử nói chung; khảo sát, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong công tác bầu cử ở đại hội cơ sở của một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng; trên cơ sở những hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Đảng, tác giả đề xuất một số giải pháp mà các cơ sở đảng cần thực hiện tốt để công tác bầu cử thực sự mang lại hiệu quả thiết thực nhất, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, cung cấp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở những luận cứ mang tính lý luận và thực tiễn về hoạt động bầu cử trong Đảng.
  • Bầu Cử Trong Đảng Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nguyễn Tác Lũy
  • 194 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1_jZzdkMhsxHHYay4gHGPdGZ_hENggSqm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 16, 2022

Share This Page