Bên Dòng Sông Xanh-Thơ (NXB Sông Bé 1982) - Huỳnh Văn Nghệ, 49 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by nhandang123, Jul 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Quyển "Bên dòng sông xanh-Thơ" gồm các bài thơ sau: bà bán cau, mộ bia, bốn mùa, mộng làm thơ, Trăng lên, Đường về, Đám mà nghèo, Thú tội, Sông Đồng Nai, Tết quê người, Bến cũ, Trả lời thư lan, Lời chim, Bà mẹ Việt Nam, Ngày hội Lạc An, Rừng nhớ người đi,...
  • Bên Dòng Sông Xanh-Thơ
  • NXB Sông Bé 1982
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • 49 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=48658
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page