Bệnh Virus Thực Vật Ở Việt Nam Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2010) - Vũ Triệu Mân, 256 Trang

Discussion in 'Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, May 28, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phần I : Đại cương về bệnh virus thực vật
  Chương 1 : Giới thiệu
  Chương 2 : Phân loại và danh pháp
  Chương 3 : Hình thái và cấu trúc virus
  Chương 4 : Tái sinh virus
  Chương 5 : Sự di chuyển của virus trong cây
  Chương 6 : Cơ chế gây bệnh
  Chương 7 : Lan truyền của virus thực vật
  Chương 8 : Chẩn đoán bệnh virus thực vật
  Chương 9 : Phòng chống bệnh virus thực vật
  Phần II : Các bệnh virus thực vật hiện có ở Việt Nam
  Chương 10 : Tình hình nghiên cứu bệnh virus thực vật ở Việt Nam
  Chương 11 : Giới thiệu các bệnh virus hại lúa phổ biến trên thế giới và những thiệt hại của bệnh
  Chương 12 : Bệnh virus hại lúa ở Việt Nam và những thiệt hại của Bệnh
  Chương 13 : Phân loại và đặc điểm các virus lúa hiện có ở Việt Nam
  Chương 14 : Kết quả nghiên cứu virus lúa cỏ, lúa lùn xoắn lá,..
  Chương 15 : Phòng trừ bệnh virus hại lúa
  • Tên sách: Bệnh Virus Thực Vật Ở Việt Nam Tập 1
  • NXB Nông Nghiệp 2010
  • Tác giả: Vũ Triệu Mân
  • 256 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/2443/2596/4/2137/0/0/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 30, 2018

Share This Page