Bí Pháp 5 Cung (Ấn Bản 2012) - Thanh Sử, 132 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bí Pháp 5 Cung
  Ấn Bản 2012
  Thanh Sử
  132 Trang
  Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp có kể lại khi Đức Ngài phục lịnh xuống thế mở Đạo, Đức Chí Tôn có hỏi: “Con mở Thể Pháp trước hay Bí Pháp trước?” Đức Ngài xin mở Bí Pháp trước, Đức Chí Tôn bảo rằng: “Nếu mở Bí Pháp trước, đời sẽ thấy cơ huyền diệu, xúm nhau dành giựt tàn hại thì cơ Đạo sẽ ra thế nào? Còn thể Pháp là hữu hình hửu hoại, miển mặt Bí Pháp còn thì Đạo còn.”
  Lời dạy trên đây cho chúng ta hiểu: Dù Thể Pháp hoặc là Bí Pháp của Đạo Cao Đài cũng đều do chính tay
  của Hộ Pháp. Đàn cơ tại Chợ Lớn ngày 11 và 12–3 năm Bính Dần (1926), Đức Ngài đã được Chí Tôn trục thần. Từ đây Đức Ngài là Hộ Pháp Thiên Tôn, Đức Chí Tôn hữu hình khai Đạo đúng ngày Rằm tháng 10 Bính Dần. Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài, Giáo Chủ Đạo Cao Đài tại thế đó vậy.
  Còn Đức Chí Tôn vô vi Chưởng Quản Bát Quái Đài đã định nền Chánh Giáo phải trải qua nhiều giai đoạn để phù hợp với chánh trị Càn Khôn Vũ Trụ và đúng với luật thay đổi của cơ Tạo Hóa.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 1, 2014

Share This Page