Bí Pháp Các Bài Giảng Đạo (Tái Bản 2013) - Nguyễn Long Thành, 66 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 3, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bí Pháp Các Bài Giảng Đạo
  Tái Bản 2013
  Nguyễn Long Thành
  66 Trang
  Đây là những bài nói về bí pháp, Hiền Tài Nguyễn Long Thành đã giảng cho một số môn đệ thường đến thăm viếng Ông trong những ngày cuối của cuộc đời một bậc chơn tu.
  Đạo pháp vốn vô biên, người giảng nay đã trở về Thiêng liêng vị, kẻ đi sau xin được góp nhặt các bài giảng thành một tập tư liệu với ước mong làm phong phú thêm kho tàng tâm linh của bậc hành giả đang đi trên đường Đạo.
  Con đường Thiêng Liêng Hằng Sống là con đường luân hồi chuyển kiếp của các đẳng cấp chơn linh. triết lý nầy bên nhà Phật đã có giải rõ rồi. Hôm nay trong cửa Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn đã ban cho chúng ta một đặc ân là “ngộ kiếp một đời tu cũng trở về cùng Thầy đặng.” và Đức Chí Tôn cũng có hứa “Thầy đến để huờn nguyên Chơn thần cho các con đắc đạo”.
  Lời hứa ấy quả nhiên không sai sót và Đức Phạm Hộ Pháp là một chứng nhân trong lịch sử. Ngài đã đoạt Đạo, đoạt Pháp và Chơn thần Ngài đã xuất ngoại xác thân trở về hội hiệp cùng Đức Chí Tôn, học hỏi được biết bao nhiêu điều bí yếu bí trọng và đem ra giảng dạy lại cho nhơn sanh hiểu thấu bằng cách thuật lại và giải thích các ý tưởng đó. Lúc ấy nhơn sanh chưa có đủ trình độ tâm linh tấn hóa để có thể rời khỏi xác thân và đi như Ngài được, cũng có những người khác đoạt pháp được vậy nhưng không phải nhiều người. May duyên cho chúng ta hạnh ngộ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lập công bồi đức, tu tâm dưỡng tánh, đoạt phép huyền vi đặng trở về cùng Đức Chí Tôn sống một cuộc đời gọi là Hằng Sống.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page