Bí Pháp Cao Đài (Ấn Hành 2009) - Nguyên Thủy, 313 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 26, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bí Pháp Cao Đài
  Ấn Hành 2009
  Nguyên Thủy
  313 Trang
  Tôn giáo quan trọng nhất là Bí Pháp. Nghiên cứu về một Tôn giáo tức nhiên nghiên cứu về Bí Pháp của Tôn giáo đó. Thử hỏi Đạo Cao Đài có Bí Pháp không và tìm hiểu Bí Pháp ấy như thế nào?
  Đền Thánh này chứa tất cả Bí Pháp!
  Nay, Đức Chí Tôn đến tạo Đạo, Ngài dựng nên Toà Thánh Cao Đài hiện tại nơi miền Nam Việt Nam, vùng Tây Ninh Thánh Địa này, là ngôi của Đức Chí Tôn ngự, tượng-trưng Bạch Ngọc Kinh tại thế:
  “Cái quyền-năng vô cực vô thượng của Ngài do những pháp vô vi mầu nhiệm mà có nên gọi là Bí Pháp. Đức Chí Tôn cũng dùng Bí Pháp mà lập Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ để ứng nghiệm cái quyền-năng của Ngài nơi địa cầu 68 này để bảo-tồn cơ sanh-hóa, vì Ngài là Chúa sự Thương yêu, mà vì thương-yêu mới có sanh sanh hóa hóa. Vậy nên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Bí Pháp lập thành.
  “Đền Thánh là nơi Thầy ngự tại thế cũng do Bí Pháp mà biến tướng ra. Ấy vậy, Đền-Thánh này chứa tất cả Bí Pháp của Đấng Chúa tể Càn khôn vậy.
  Đền Thánh hoàn thành là cái triệu chứng “Châu nhi phục thủy”. Từ đây đến vô cùng Vạn linh sanh chúng sẽ hưởng được muôn điều hạnh phúc của quyền-năng vô cực vô thượng của Đức Chí Tôn ban cho tại thế này”.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page