Bí Pháp Đạo Cao Đài (Ấn Hành 2003) - Hiền Tài Trịnh Quốc Thế 105 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 26, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bí Pháp Đạo Cao Đài
  Ấn Hành 2003
  Hiền Tài Trịnh Quốc Thế ,Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương
  105 Trang
  Bí Pháp của nền Đại Đạo được phô bày qua biểu tượng Thiên Nhãn. Đó là Tâm Pháp hay Hiệp Thiên Pháp hoặc Chơn Pháp Qui Tâm, là con đường Bí Pháp Đạo Tâm chính yếu để thực hiện Tôn Chỉ mục đích Qui Nguyên Phục Nhất.
  Khi mới khai Đạo Đức Chí Tôn Thượng Đế cho biết: “Thầy mở Thể Pháp trước Bí Pháp sau” nên chuyển biến trọng đại Giải Thể Hội Thánh (sau 1975) là cơ chuyển pháp của Đại Từ Phụ từ Thể Pháp chuyển sang Bí Pháp, từ Thanh Hương sang Đạo Tâm.
  Thực sự phải chuyển qua thời kỳ Bí Pháp Đạo Tâm nền Đại Đạo mới ra thiệt tứơng, có nghĩa phải thực hiện chơn pháp Qui Tâm “Thiên Nhân Hiệp Nhất” nền Đại Đạo mới gồm đủ quyền linh chuyển xây cơ cứu thế về cả hai mặt tâm linh và nhân sinh.
  Đường Bí Pháp Đạo Tâm là đường quay về bên trong thực hiện sự hiệp nhất Vô Vi Hữu Hình, Thiên Thượng Thiên Hạ (God and Humanity are united by the Heart way) .Tâm là công tắc nối mạch điện Âm Dương Vô Hữu đó. Khai Tâm chẳng khác nào bật công tắc cho bóng đèn cháy sáng khai mở nguồn ánh sáng Tâm Linh (The Spiritual Light) trong Tiểu/ Đại vũ trụ.
  Kết Luận: Chơn Tâm, Đường Tâm hay Đạo Tâm là đường Bí Pháp then chốt được hàm ý sâu sắc qua biểu tượng Thiên Nhãn và tiềm ẩn trong Thánh Giáo, Thánh Kinh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thực hiện “Thiên Nhân Hiệp Nhất” tạo nguồn siêu điển lực vô biên thanh hóa vũ trụ nhân sinh vô cùng vi diệu đáp ứng thời kỳ khoa học vượt tiến thần tốc ngày nay.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page