Bí Pháp - Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp (Năm Kỷ Sửu 1949) - Nhiều Tác Giả, 129 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 26, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bí Pháp - Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp
  Năm Kỷ Sửu 1949
  Nhiều Tác Giả
  129 Trang
  Mỗi Tôn Giáo đều có một sứ mạng Thiêng Liêng, một Giáo Lý đặc biệt để đưa con người đến Chân-Thiện-Mỹ.
  Tuy nhiên tùy theo không gian, thời gian, tùy theo trình độ của con người mà Giáo-Lý của mỗi Tôn-Giáo đều có một vai trò đặc biệt trong từng giai-đoạn. Ngày nay, các Giáo-Lý bí truyền của các Tôn-Giáo xa xưa không còn đủ khả năng để hướng con người về nẻo thiện; vì lý do không còn hợp với thời đại, vì lý-do khó hiểu, nhất là khó có thể thực hiện được trong xã hội hiện tại và con người văn minh hiện nay chỉ biết tin tưởng vào khoa học, xem thường đời sống tâm linh.
  Quyển Bí Pháp ra đời để thực hiện cái Thiên Trách của Đại Đạo, nhằm đưa con người đến cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống.
  Quyển Bí Pháp là một Giáo Lý thiết thực hướng dẫn mọi người tiến trên đường Đạo; là một ngọn đuốc soi sáng cho chúng ta thóat khỏi cảnh tối-tăm mê lầm.
  Quyển Bí Pháp là một Chơn Lý của nhân loại, một triết lý sống phù hợp với xã hội hiện đại, đã dung- hòa được các hệ thống tư tưởng của nhân loại và có thể đáp ứng được nhu cầu tiến-bộ của nhân loại về mọi mặt.
  Ngoài ra, quyển Bí Pháp hiện là một dư âm đầy ưu ái của Đức Hộ Pháp còn vọng lại trên cõi giả tạm này.


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Oct 26, 2014

Share This Page