Bia Chữ Hán Trong Hội Quán Người Hoa Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (NXB Khoa Học Xã Hội 1999) - Li Tân

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jul 13, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Có mặt từ rất sớm và tham gia tích cực vào việc thực hiện tiến trình lịch sử Việt Nam ở Nam Bộ ba trăm năm nay, người Hoa cũng có nhiều đóng góp đặc sắc vào sự phát triển văn hóa – xã hội ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại. Trên đường hướng khẳng định những đóng góp ấy, đã có nhiều công trình đi sâu vào tìm hiểu tôn giáo, tín ngưỡng, chùa chiền… của người Hoa thông qua các hội quán của họ. Nhưng vì nhiều lý do, chưa có công trình nào đề cập tới các bi ký chữ Hán trong các Hội quán người Hoa hiện có ở Nam Bộ nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, điều này đưa tới kết quả là bỏ qua một mảng tư liệu lịch sử có giá trị và hơn thế nữa, còn đưa tới nhiều ngộ nhận về tính chất, chức năng và đặc điểm của các hội quán nói trên. Chính vì vậy mà phải đặt vấn đề tìm hiểu hội quán người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh trước hết trên cơ sở các tài liệu “thực lục” ấy. Là các văn bản thuộc loại “trăm năm bia đá”, các bi ký này làm nên hệ thống chứng tích xác thực và chi tiết không những về quá trình hình thành và phát triển của các nhóm người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn về các hoạt động văn hóa – xã hội của họ trong lịch sử, các hoạt động đang và sẽ được kế tục một cách linh hoạt và sáng tạo trong hiện tại và tương lai.
  • Bia Chữ Hán Trong Hội Quán Người Hoa Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1999
  • Li Tân, Nguyễn Cẩm Thuý
  • 530 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=83624
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 28, 2021

Share This Page