Bích Câu Kỳ Ngộ Dẫn Giải (NXB Tân Dân 1945) - Nguyễn Đỗ Mục, 51 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, May 24, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trước đây, nhiều người (trong đó có Dương Quảng Hàm, Thanh Lãng) cho rằng truyện thơ Bích Câu kỳ ngộ là của một tác giả khuyết danh; nhưng theo các nhà nghiên cứu ... Mặt khác, ở đây cũng là một xu hướng giải tỏa tâm thức của những con người lúc bấy giờ: muốn rời bỏ đạo Nho mà tìm đến Phật giáo và Đạo giáo.
  • Phổ Thông Bán Nguyệt San 1945-156
  • Bích Câu Kỳ Ngộ Dẫn Giải
  • NXB Tân Dân 1945
  • Nguyễn Đỗ Mục
  • 51 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvienso.thuvientphcm.gov.vn/xem-chi-tiet-tai-lieu/bich-cau-ky-ngo-5660-6175-4-0-0-0.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 21, 2018

Share This Page