Bích Nham Lục - Tuyết Đậu Trọng Hiển | Việt Ngữ: Chân Nguyên, 153 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jul 22, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Phật Quả Viên Ngộ Thiền sư Bích Nham lục 佛果圓悟禪師碧巖錄「大正新脩大藏經 第四十八冊」 Đại chính tân tu Đại tạng kinh tập 48, kinh số 2003 (Taishō Tripiṭaka Vol. 48, No. 2003)
  Thiền sư Viên Ngộ biên soạn tại Giáp Sơn, Lễ Châu, Hồ Nam giữa những năm 1111 và 1115 xuất bản và lưu hành tại Tứ Xuyên vào khoảng 1300. Wilhelm Gundert dịch từ Hán sang Đức ngữ và bình giảng, Đỗ Quốc Bảo dịch từ Đức sang Việt ngữ sau khi đối chiếu với nguyên bản Hán văn.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page