Biến Đổi Của Quan Hệ Sản Xuất Ở Việt Nam Hiện Nay (NXB Đại Học Quốc Gia 2019) - Lê Thị Vinh

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by admin, May 6, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-7-29_13-25-8.png
  Theo quan niệm cửa chủ nghĩa Mác - Lênin, quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất, bao gồm: quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức, quản lý quá trình sản xuất và quan hệ trong phân phối các yếu tố của quá trình sản xuất. Ba mặt này thống nhất với nhau, tạo thành hệ thống ốn định tương đối so với sự vận động không ngừng của lực lượng sản xuất. Toàn bộ các quan hệ sản xuất tạo nên cơ sở hạ tầng, đóng vai trò quyết định đối với kiến trúc thượng tầng và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Tính đúng đắn của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trinh độ phát triển của lực lượng sản xuất đã được thực tiễn chứng minh và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, sự phát triến mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tạo ra sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất, khiến cho quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội biến đổi nhanh chóng và phức tạp với nhiều biếu hiện mới vượt ra khỏi những kiến giải của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tế đó đòi hởi chúng ta không chỉ đứng vững trên lập trường mácxít, mà còn phải vận dụng linh hoạt các học thuyết khác về quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất và quan hệ phân phối đế phân tích, lý giải và giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.
  • Biến Đổi Của Quan Hệ Sản Xuất Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2019
  • Lê Thị Vinh
  • 195 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83096
  https://drive.google.com/file/d/1c1CibuB8Ktv31X_ghT5X4WgSkhMOCr5k
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 29, 2023

Share This Page