Biến Đổi Hóa Học Cao Su Thiên Nhiên Và Ứng Dụng (NXB Khoa Học Tự Nhiên) - Lê Xuân Hiền, 400 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by quanh.bv, May 12, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƯƠNG I. BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC CAO SU THIÊN NHIÊN
  I.1. Một số nét biến đổi về hoá học cao su thiên nhiên
  I.2. Hoạt tính hoá học và khả năng biến đổi của cao su thiên nhiên
  I.3. Cắt mạch cao su thiên nhiên
  I.4. Hoá vòng cao su thiên nhiên
  I.5. Epoxy hoá cao su thiên nhiên
  I.6. Biến đổi cao su thiên nhiên lỏng và cao su thiên nhiên epoxy hoá
  CHƯƠNG II. KHÂU MẠCH CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ CÁC DẪN XUẤT
  II.1. Lịch sử phát triển
  II.2. Khâu mạch cao su thiên nhiên và các dẫn xuất bằng liên kết đôi isopren và allyl hydro
  II.3. Khâu mạch cao su thiên nhiên epoxy hoá bằng nhóm epoxy
  II.4. Khâu mạch cao su thiên nhiên acrylat hoá bằng nhóm acrylat
  • Biến Đổi Hóa Học Cao Su Thiên Nhiên Và Ứng Dụng
  • NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ 2011
  • Lê Xuân Hiền
  • 400 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://www.vast.ac.vn/xuat-ban/sach-chuyen-khao/1423-bi-n-d-i-hoa-h-c-cao-su-thien-nhien-va-ng-d-ng
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 6, 2019

Share This Page