Biến Đổi Xã Hội Nông Thôn Trong Quá Trình Dồn Điền Đổi Thửa, Tích Tụ Ruộng Đất Và Đô Thị Hóa

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jun 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chủ đề đô thị hoá và biến đổi xã hội luôn được các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, đặc biệt là các nhà xã hội học quan tâm. Ngay từ thời kỳ đầu mới hình thành của Khoa học Xã hội học, những nhà xã hội học kinh điển như Karl Marx, Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim đã từng đặt câu hỏi nghiên cứu về biến đôi xã hội, trật tự xã hội, phát triển xã hội. Chính vì vậy, trong Xã hội học đã có một di sản nghiên cứu phong phú về biến đổi xã hội thông qua các lý thuyết tiêu biểu như Lý thuyết xung đột, Lý thuyết tiến hoá, Lý thuyết tuần hoàn, Thuyết cấu trúc-chức năng, Thuyết mạng lưới xã hội v.v. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự biến đổi xã hội. Các yếu tố đó có thể chia thành hai nhóm: các yếu tố nội sinh và các yếu tố ngoại sinh.
  • Biến Đổi Xã Hội Nông Thôn Trong Quá Trình Dồn Điền Đổi Thửa, Tích Tụ Ruộng Đất Và Đô Thị Hóa
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Vũ Hào Quang
  • 245 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8245
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page