Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam Tập 1 1930-1954 - Trần Hậu, 817 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_23-6-9.png
  Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong 90 năm qua đã gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng anh hùng của dân tộc ta do Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, nhằm giải phóng dân tộc, thực hiện độc lập, thống nhất Tổ quốc và từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội
  Lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất là pho sử vô cùng quý giá của mọi người Việt Nam yêu nước, là niềm tự hào dân tộc, bài học lịch sử sáng ngời cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
  Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tổng kết lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ khi thành lập, năm 1930, cho đến khi Mặt trận tròn 70 tuổi (năm 2000).
  Bộ Biên niên được chia thành 3 tập:
  Tập I: Gồm những sự kiện từ ngày 3-2-1930 đến ngày 20-7-1954
  Tập II: gồm những sự kiện từ ngày 21-7-1954 đến ngày 30-4-1975
  Tập III: gồm những sự kiện từ ngày 1-5-1975 đến ngày 31-12-2000
  • Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam Tập 1 1930-1954
  • NXB Chính Trị 2004
  • Trần Hậu
  • 817 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7536
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page