Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam Tập 2 1954-1975 - Trần Hậu, 860 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_23-1-15.png
  Tập II gồm những sự kiện từ ngày 21-7-1954 đến ngày 30-4-1975, là giai đoạn Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ra sức tập hợp, động viên nhân dân cả nước giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ miền Bắc và giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
  • Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam Tập 2 1954-1975
  • NXB Chính Trị 2004
  • Trần Hậu
  • 860 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7537
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page