Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam Tập 3 1975-2000 - Trần Hậu, 915 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_22-56-21.png
  Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tổng kết lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ khi thành lập, năm 1930, cho đến khi Mặt trận tròn 70 tuổi (năm 2000).
  Bộ Biên niên được chia thành 3 tập. Trong đó, tập III gồm những sự kiện từ ngày 1-5-1975 đên ngày 31-12-2000, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam thực hiện vai trò đoàn kết toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  Các sự kiện hoạt động cụ thể của các tầng lớp nhân dân tập hợp trong các phong trào, tổ chức Mặt trận được phản ánh một cách chân thực, sinh động, cung cấp những tư liệu lịch sử chân thật, giúp độc giả tìm hiểu một cách cụ thể, hệ thống về lịch sử 70 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.
  • Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam Tập 3 1975-2000
  • NXB Chính Trị 2004
  • Trần Hậu
  • 915 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7538
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page