Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đối Với Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp Luật - Hoàng Minh Khôi

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by dongphuc1, May 8, 2017.

 1. dongphuc1

  dongphuc1 Member

  [​IMG]
  Các biện pháp xử lý hành chính được quy định lần đầu ở nước ta tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995, sau đó tiếp tục được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (hiện hành). Qua 22 năm thực hiện, các biện pháp xử lý hành chính đã thể hiện vai trò là công cụ pháp lý quan trọng góp phần tích cực phòng ngừa vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm nói riêng đối với người chưa thành niên. Nhờ đó, nhiều người chưa thành niên vi phạm pháp luật đã trở về với gia đình, hòa nhập tốt với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, những năm gần đây, với quá trình phát triển của kinh tế thị trường, bên cạnh mặt tích cực thì tác động tiêu cực của đồng tiền làm chuyển biến, thay đổi mạnh mẽ đến ý thức và nhận thức về các giá trị chuẩn mực và quy tắc xử sự của xã hội theo chiều hướng tiêu cực, nhất là đối với lứa tuổi chưa thành niên. Tình hình người chưa thành niên không được quản lý, bảo vệ tốt, sa ngã thành nạn nhân của vi phạm pháp luật đã trở nên phổ biến hơn.
  • Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đối Với Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp Luật
  • NXB Tổng Hợp 2017
  • Hoàng Minh Khôi
  • 210 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/bienphapxulyhanhchinh_id2423/bienphapxulyhanhchinh_id2423.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 8, 2017

Share This Page