Biến Phức Định Lý Và Áp Dụng - Nguyễn Văn Mậu & Trần Nam Dũng, 415 Trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by admin, Dec 1, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Chuyên đề "Biến phức, định lý và áp dụng" đóng vai trò như là một công cụ đắc lực nhằm giải quyết hiệu quả nhiều bài toán của hình học, giải tích, đại số, số học và toán tổ hợp. Ngoài ra, các tính chất cơ bản của số phức và hàm biến phức còn được sử dụng nhiều trong toán hiện đại, các mô hình toán ứng dụng, ...
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page