Bình Giảng-Bình Luận Văn Học (NXB Giáo Dục 2001) - Nguyễn Đức Quyền, 426 Trang

Discussion in 'THPT Lớp 12 - Ngữ Văn' started by wikiduoclieu, May 29, 2019.

 1. wikiduoclieu

  wikiduoclieu Member

  [​IMG]
  Cuốn sách này duọc hình thành từ sự gọi ý cúa ông Tống biên tập NXB Giáo duc Nguỳễn Nhu Ý. Theo ông, mấy năm gần dầy sách tham kháo bộ môn VẦN cho từng lóp đã bão hòa. Học sinh dạng cần những tác phấm BÌNH LUẬN VĂN HỌC dể mớ rộng, nâng cao nhận thức, kiến văn và năng lục thấm mũ Để dưọc thiết thục, tôi thêm phần BÌNH GIÁNG. Thế là cuốn sách BÌNH GIÁNG-BÌNH LUẬN VĂN HỌC duọc hỉnh thành. Các tấc phẩm BÌNH GIÁNG và BÌNH LUẬN theo sát chưong trinh văn học bậc PTTH, dưọc tuyển chọn của các vi giáo sư, cấc nhà nghiên cứu văn học cô uy tín. Mỗi tác phấm dều dưọc cám nhận & nhiều khía cạnh khác nhau cúa cùng một tác giá hoặc vài tác giá đế học sinh rộng dưòng lụa chọn và tiếp nhận.
  • Bình Giảng-Bình Luận Văn Học
  • NXB Giáo Dục 2001
  • Nguyễn Đức Quyền
  • 426 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/F159FB39BFC236C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 30, 2019

Share This Page