Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (NXB Chính Trị 2021) - Nguyễn Quang Tuyến, 306 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-26_14-12-16.png
  Ngày 25/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thay thế Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006. So với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 có nhiều quy định mới đáng lưu ý và gần hơn với thực tế hoạt động kinh doanh bất động sản những năm gần đây tại Việt Nam như: được kinh doanh nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, v.v.. Tiếp tục hoàn thiện Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Đầu tư năm 2020, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Để việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật về kinh doanh bất động sản được thuận tiện, việc phổ biến, làm rõ các nội dung cụ thể của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 qua hình thức bình luận khoa học nhằm làm sáng rõ các nội dung của Luật là điều hết sức cần thiết, góp phần đưa Luật vào thực thi trong đời sống đạt hiệu quả cao.
  Cuốn sách Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) là công trình khoa học do PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn đã đi sâu phân tích, làm rõ nội hàm của các điều luật cụ thể; gắn bình luận từng điều, khoản với bối cảnh thực tiễn thực thi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; phân tích những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006. Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan nhà nước, các nhà hoạch định, xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật, các nhà đầu tư trong và ngoài nước và cho tất cả những ai quan tâm tới lĩnh vực này.
  • Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản
  • NXB Chính Trị 2021
  • Nguyễn Quang Tuyến
  • 306 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/17NKRyi8FjUIulD_0rM7MSXoDkPcMIVts
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 12, 2022

Share This Page