Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (NXB Hồng Đức 2016) - Đỗ Văn Đại

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by nhandang123, May 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-3-13_9-34-39.png
  Cuốn sách gồm 6 phần: Phần thứ nhất về Những quy định chung (trở thành Quy định chung trong BLDS 2015) Phần thứ hai về Tài sản và Quvển sở hữu (trở thành Quvển sớ hữu và Quyền khác đối với tài sản trong BLDS 2015) Phần thứ ba về Nghĩa vụ dãn sự và Hợp đồng dân sự (trờ thành Nghĩa vụ và Hợp đồng trong BLDS 2015) Phần thứ tư về Thừa kế (được giữ nguyên trong BLDS 2015) Phần thứ bảy về Quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài (trờ thành Phần thứ năm về Pháp luật áp dụng đổi với quan hệ dân sự có yếu to nước ngoài).
  • Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015
  • NXB Hồng Đức 2016
  • Đỗ Văn Đại
  • 794 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93024
  https://drive.google.com/file/d/1t-T45s_xUqWk_Gu9BA-CsDdOgjWYZLQE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 13, 2023

Share This Page