Bình Luận Thời Chiến Tranh Tập 1-Những Quả Đấm Thép (NXB Quân Đội 2005) - Nhiều Tác Giả, 224 Trang

Discussion in 'Phóng Sự + Ký Sự' started by manchete, Oct 8, 2020.

 1. manchete

  manchete Member

  [​IMG]
  Trên thế giới, ý nghĩa quốc tế sâu xa của cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta, những thắng lợi vang dội của chúng ta và đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đã tranh thủ cho dân tộc ta sự ủng hộ và giúp đỡ ngày càng rộng rãi và mạnh mẽ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và của nhân dân thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, góp phần quan trọng vào thắng lợi tất yếu của dân tộc Việt Nam ta.Hiện nay, nhân dân ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao, nhằm tiến lên giành toàn thắng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc ta, góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
  • Bình Luận Thời Chiến Tranh Tập 1-Những Quả Đấm Thép
  • NXB Quân Đội 2005
  • Nhiều Tác Giả
  • 224 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=104500
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 9, 2020

Share This Page