Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha & Hòa Lan Giao Tiếp Với Đại Việt (NXB Sử Địa 1988) - Nguyễn Khắc Ngữ, 110 Tr

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by star, Jul 16, 2013.

 1. star

  star Member

  [​IMG]
  Bộ sư' VIỆT-NAM TIEP-XÚC vói TẦY-PHƯƠNC này có mục đi ch trình-bày cùng độc già mọi ỉỉén-ỉạc giũa các núóc Tây phường va' nưóc Đại-Việt tư' The kỷ thd XVI đén Thé kỷ XVIII (Thỏi Trinh Ngưyển phán tranh, Tây sòn Nguyển phán tranh) va' nưóc Đại-nam hay Đại Nam-Việt thổi các vua đầu nha' Nguy ến.
  Những lién-ỉạc này bao gồm những liển-ỉạc ca' nhăn,thưỏng mạụón gỉáo vả tất nhiên quan-trọng nhất ỉa' nhỉíng bang giao gỉUa các nưóc Ẩu châu như Bổ Đào Nha,Hòa lan, Tây ban Nha, Pha'prAnh va' cả Hoa ky' ổ Mỹ cháu vối nưóc Việt ta.
  • Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha & Hòa Lan Giao Tiếp Với Đại Việt
  • NXB Sử Địa 1988
  • Nguyễn Khắc Ngữ
  • 110 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://catalog.hathitrust.org/Record/001297939
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 25, 2017

Share This Page