Bộ Ebook Tác Giả - Lê Quý Đôn (1726-1784)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, May 31, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Hợp
  Tác giả Lê Quý Đôn (1726-1784)
  29 Quyển | 1,1 GB
  ------------​
  Lê Quý Đôn (chữ Hán: 黎貴惇, 1726–1784), tên thuở nhỏ là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu (允厚), hiệu Quế Đường (桂堂); là vị quan thời Lê trung hưng, cũng là nhà thơ, và được mệnh danh là "nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến". Ở thế kỷ 18, các tri thức văn hóa, khoa học của dân tộc được tích lũy hàng ngàn năm tới nay đã ở vào giai đoạn súc tích, tiến đến trình độ phải hệ thống, phân loại. Thực tế khách quan này đòi hỏi phải có những bộ óc bách khoa, Lê Quý Đôn với học vấn uyên bác của mình đã trở thành người "tổng hợp" mọi tri thức của thời đại.
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Kinh Thư Diễn Nghĩa (NXB Tổng Hợp 1993) - Lê Quí Đôn, 391 Trang.pdf  19.07 MB
  02  Kiến Văn Tiểu Lục (NXB Văn Hóa Thông Tin 2007) - Lê Quý Đôn, 548 Trang.pdf  21.52 MB
  03  Lê Quý Đôn Toàn Tập Tập 1-Phủ Biên Tạp Lục (NXB Khoa Học Xã Hội 1977) - Viện Sử Học, 345 Trang.pdf  132.95 MB
  04  Lê Quý Đôn Toàn Tập Tập 2-Kiến Văn Tiểu Lục (NXB Khoa Học Xã Hội 1977) - Viện Sử Học, 458 Trang.pdf  65.68 MB
  05  Lê Quý Đôn Toàn Tập Tập 3-Đại Việt Thông Sử (NXB Khoa Học Xã Hội 1978) - Viện Sử Học, 398 Trang.pdf  43.12 MB
  06  Lê Quý Đôn-Kiến Văn Tiểu Lục (NXB Văn Hóa Thông Tin 2007) - Viện Sử Học, 548 Trang.pdf  21.52 MB
  07  Lê Quý Đôn-Phủ Biên Tạp Lục (NXB Văn Hóa Thông Tin 2007) - Viện Sử Học, 445 Trang.pdf  19.37 MB
  08  Phủ Biên Tạp Lục (NXB Văn Hóa Thông Tin 2007) - Lê Quý Đôn, 445 Trang.pdf  19.37 MB
  09  Phủ Biên Tạp Lục Quyển 1-2-3 Hán+Việt (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Lê Quý Đôn, 602 Trang.pdf  80.09 MB
  10  Phủ Biên Tạp Lục Quyển 4-5-6 Hán+Việt (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Lê Quý Đôn, 746 Trang.pdf  98.69 MB
  11  Phủ Biên Tạp Lục Tập 1-Hán Văn (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Lê Quý Đôn, 286 Trang.pdf  39.33 MB
  12  Phủ Biên Tạp Lục Tập 1-Việt Văn (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Lê Quý Đôn, 308 Trang.pdf  32.88 MB
  13  Phủ Biên Tạp Lục Tập 2-Hán Văn (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Lê Quý Đôn, 364 Trang.pdf  50.66 MB
  14  Phủ Biên Tạp Lục Tập 2-Việt Văn (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Lê Quý Đôn, 440 Trang.pdf  44.02 MB
  15  Quần Thư Khảo Biện (NXB Khoa Học Xã Hội 1995) - Lê Quý Đôn, 534 Trang.pdf  29.90 MB
  16  Thái Ất Dị Giản Lục (NXB Văn Hóa 1997) - Lê Quý Đôn, 276 Trang.pdf  7.40 MB
  17  Việt Nam Bách Khoa Toàn Thư-Vân Đài Loại Ngữ (NXB Tự Lực 1973) - Lê Quý Đôn, 559 Trang.pdf  16.82 MB
  18  Vân Đài Loại Ngữ (NXB Văn Hóa Thông Tin 2006) - Lê Quý Đôn, 566 Trang.pdf  24.02 MB
  19  Vân Đài Loại Ngữ Tập 1 Quyển 1-2-3 Việt+Hán (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Lê Quý Đôn, 524 Trang.pdf  72.85 MB
  20  Vân Đài Loại Ngữ Tập 2 Quyển 4-5-6-7 Việt+Hán (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Lê Quý Đôn, 576 Trang.pdf  71.86 MB
  21  Vân Đài Loại Ngữ Tập 3 Quyển 8-9 Việt+Hán (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1973) - Lê Quý Đôn, 636 Trang.pdf  74.99 MB
  22  Vân Đài Loại Ngữ Tập I (NXB Văn Hóa Thông Tin 1995) - Lê Quý Đôn, 454 Trang.pdf  9.50 MB
  23  Vân Đài Loại Ngữ Tập II (NXB Văn Hóa Thông Tin 1995) - Lê Quý Đôn, 553 Trang.pdf  11.34 MB
  24  Vân Đài Loại Ngữ Tập III (NXB Văn Hóa Thông Tin 1995) - Lê Quý Đôn, 558 Trang.pdf  11.46 MB
  25  Đại Việt Thông Sử (NXB Khoa Học Xã Hội 1978) - Lê Quý Đôn, 91 Trang.pdf  0.90 MB
  26  Đại Việt Thông Sử (NXB Văn Hóa Thông Tin 2007) - Lê Quý Đôn, 505 Trang.pdf  19.84 MB
  27  Đại Việt Thông Sử (NXB Đồng Tháp 1996) - Lê Quý Đôn, 252 Trang.pdf  9.09 MB
  28  Đại Việt Thông Sử-Hán Văn (NXB Bộ Văn Hóa 1973) - Lê Quý Đôn, 404 Trang.pdf  51.43 MB
  29  Đại Việt Thông Sử-Việt Văn (NXB Bộ Văn Hóa 1973) - Lê Quý Đôn, 309 Trang.pdf  31.14 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98283/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 17, 2021

Share This Page