Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Năm 1994 - Nhiều Tác Giả, 314 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by letoan, Nov 19, 2023.

 1. letoan

  letoan Member

  upload_2023-11-19_16-45-40.png
  Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.
  Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.
  Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Bộ luật lao động thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản lý lao động.
  • Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Năm 1994
  • NXB Chính Trị 2007
  • Nhiều Tác Giả
  • 314 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=3609
  https://drive.google.com/file/d/1x4OULyHCQpbWXRxN33IwAXiFDJX1XrEi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 19, 2023

Share This Page