Bổ Sung Vitamin C Nâng Cao Năng Suất Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bùi Hữu Đoàn, 101 Trang

Discussion in 'Chăn Nuôi Gia Cầm' started by quanh.bv, Sep 5, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong những năm gần ñây, nhờ sự ứng dụng rộng rãi thành tựu của các ngành sinh hoá, hoá phân tích, sinh học phân tử… càng ngày người ta càng phát hiện ra nhiều chức năng quan trọng của các chất vi lượng trong cơ thể ñộng vật (nhất là các vitamin, các nguyên tố khoáng vi lượng) và ứng dụng chúng vào thực tiễn chăn nuôi, mang lại hiệu quả cao. Một trong những chất ñược ñi sâu nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ cả ở trong và ngoài nước là vitamin C (axit ascorbic).
  Là một chất có cấu tạo ñặc biệt và tương ñối ñơn giản, vitamin C là một axit yếu, vừa có tính khử, vừa có tính oxy hoá, thể hiện bản chất năng ñộng trong các phản ứng cho và nhận ñiện tử., vì vậy, chúng có nhiều chức năng rất quan trọng trong cơ thể sống như sinh tổng hợp AND, ARN; chuyển hoá tyrosin, tổng hợp glycogen, trao ñổi colesterol, oxy hoá hemoglobin, tổng hợp cocticosteroit; oxy hoá vitamin A, NADH, NADPH, oxy hoá khử glutation, chuyển hoá vitamin D, adrenalin, kích thích quá trình phosphoril hoá ADP… Có thể nói, không có vitamin nào trong cơ thể lại có vat trò ña dạng như vitamin C.
  • Tên sách: Bổ Sung Vitamin C Nâng Cao Năng Suất Gia Cầm
  • NXB Nông Nghiệp 2004
  • Tác giả: Bùi Hữu Đoàn
  • Số Trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/bo-sung-vitamin-c-nang-cao-nang-suat-gia-cam-52585.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 30, 2018

Share This Page