Bồ Tát Hóa Thân (NXB Tổng Hợp 2007) - Vương Nhữ Vĩ, 138 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bồ Tát Hóa Thân
  NXB Tổng Hợp 2007
  Vương Nhữ Vĩ
  Dịch: Đạo Quang
  138 Trang
  Cuốn "Bồ tát hóa thân " mà các bạn đang cầm trên tay, phần lớn ghi lại những sự tích hóa thân cứu độ chúng sinh của chư vị Bồ-tát, đặc biệt là Bồ-tát Quán Thế Âm. Quả đúng như phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp liên Hoa ghi: ‘‘Chúng sinh cần thân gì để độ, Bồ-tát liền ứng hiện thân đó". Trong này, Ngài đã hóa thân làm cô gái bán cá, vị tăng dơ bẩn, hiện thân trong vỏ sò để hóa độ vua Đường Văn Tông... Bên cạnh đó, cũng ghi lại cuộc đời của những bậc cao tăng đại đức, như Quốc sư Ngộ Đạt, Pháp sư Trí Nghiêm... và đặc biệt có vị cư sĩ tại gia Lục Pháp Hòa. Cuộc đời của các vị này là những bài ca bất tử, là những tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page