Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (NXB Lá Bối 2002) - Thích Nhất Hạnh, 168 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Aug 7, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vào khoảng 150 năm sau khi Bụt nhập Niết bàn[1], đạo Bụt chia thành nhiều bộ phái, kéo dài mấy trăm năm. Thời kỳ này gọi là thời kỳ Đạo Bụt Bộ Phái. Có một lúc giới xuất gia đã có khuynh hướng sống một cuộc đời quá tách rời với xã hội. Các bậc Thanh văn chỉ lo chuyện giải thoát cho riêng mình. Giới bảo thủ đã có khuynh hướng biến đạo Bụt thành một chủ nghĩa, một đạo lý phục vụ riêng cho một thiểu số người xuất gia. Người ngoài đời chỉ có bổn phận cúng dường và hộ trì mà không được thừa hưởng và thực tập những lời Bụt dạy. Vì vậy mà đạo Bụt đã không đến gần được với đại đa số quần chúng.
  • Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia
  • NXB Lá Bối 2002
  • Thích Nhất Hạnh
  • 168 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://xomdua.org/xd/wp-content/uploads/2013/05/Bo-Tat-Tai-Gia-Bo-Tat-Xuat-Gia.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 10, 2018

Share This Page