Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Khmer Ở Trà Vinh - Nguyễn Văn Thơ, 130 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Jul 14, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về CBCC nói chung và CBCC cấp xã nói riêng; Nhận diện những yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page