Bồi Dưỡng Chuẩn FSQL-Triển Khai Chuẩn Hiệu Trưởng Trường Trung Học - Trần Ngọc Giao, 44 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Phổ Thông' started by quanh.bv, Aug 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bồi Dưỡng Chuẩn FSQL-Triển Khai Chuẩn Hiệu Trưởng Trường Trung Học

  NXB Giáo Dục 2012
  Trần Ngọc Giao
  44 Trang
  Nhằm triển khai thực hiện Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là Chuẩn hiệu trưởng trường trung học), Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phối hợp với Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN và Dự án Phát triển giáo dục THCS II tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn Triển khai Chuẩn hiệu trưởng trường trung học. Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và gồm các nội dung sau:
  Phần Một giới thiệu ba văn bản liên quan đến Chuẩn hiệu trưởng trường trung học: Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi tắt là Thông tư 29), Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 1 năm 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT (gọi tắt là Công văn 430) và Công văn số 1962/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14 tháng 4 năm 2010 về việc Hướng dẫn tổ chức triển khai áp dụng đánh giá hiệu trưởng trường trung học theo Chuẩn (gọi tắt là Công văn 1962).
  Phần Hai là hướng dẫn triển khai áp dụng Chuẩn trong công tác đánh giá hiệu trưởng, và giới thiệu cách thức xây dựng Hồ sơ minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá và tự đánh giá hiệu trưởng. Đây là nội dung quan trọng giúp cho việc đánh giá hiệu trưởng có căn cứ, khách quan, và chính xác.
  Với bộ tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đội ngũ báo cáo viên cốt cán được bồi dưỡng tại các khoá tập huấn do Bộ tổ chức trong tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2010, các địa phương tiếp tục tổ chức tập huấn triển khai đánh giá theo Chuẩn cho toàn bộ các hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn trường trung học thuộc địa bàn quản lí theo kế hoạch.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page